Volg ons op

facebook twitter

 


Schoolklassen welkom op Dekema State !

Ook voor kinderen is er heel wat te zien op Dekema State , schoolklassen zijn dan ook van harte welkom. Voor deze bezoeken zijn speciale programma’s bedacht waarmee je op een leuke manier veel over het leven van vroeger kunt ontdekken.

Nieuw is het programma Stins!
Dit is  een lesstof vervangend programma over het leven in en rond staten en stinzen in Friesland. Het programma is geschikt voor onder- midden en bovenbouw van het Primair Onderwijs. Voor elke bouw zijn er werkboekjes, is er een docentenhandleiding en een uitgebreide digitale leskist. Kinderen gaan actief met het thema aan de slag, zowel in de klas als bij een bezoek aan de stins of state. Stins sluit nadrukkelijk aan bij de kerndoelen van het Primair onderwijs en is daarbij deels lesstof vervangend:

Lees hier meer op de site van erfgoed-onderwijs

 

Ook is er het project
Ra ra wie ben ik ?
Portretten vanaf de Gouden Eeuw , voor de midden- en bovenbouw ontwikkeld in samenwerking met Monique Dijksman

Klik hier meer informatie over de inhoud op Dekema State en leerdoelen.
Dit project is te combineren met een workshop op school van de  hedendaagse portretschilderes Monique Dijksman. Zij zal hier  met de leerlingen aan de slag gaan om uiteindelijk een zelfportret te schilderen. Lees hier meer over de inhoud en leerdoelen.

margaratha van unia
anna maria

Naast dit programma hebben we ook speurtochten die voor scholen kunnen worden ingezet:

Archeologie voor de benedenbouw
Prinsessen en ridderspeurtocht voor de benedenbouw
Zilverspeurtocht voor de middenbouw
Gewone speurtocht voor de middenbouw.


Spannende speurderstocht voor de bovenbouw. Hier vindt u uitgebreide informatie.Deze speurtocht kan het hele jaar plaatsvinden behalve de maanden december en januari en april

Dekema State kan 1 klas per keer ontvangen, neem contact op met Dekema State voor verder informatie en het maken van een afspraak.

De kosten zijn € 1,-- per kind/begeleider bij Dekema State