Volg ons op

facebook twitter

 

Picknicken

Picknicken op Dekema State, dat kan!
Als verrassing voor een verjaardag of als romantisch gebaar.
Hier de inhoud van de drie verschillende manden. En voor de kinderen een speciale knapzak met een speurtocht. Het geheel wordt verzorgd door Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot uit Stiens.
U kunt de picknick telefonisch bestellen uiterlijk twee werkdagen van tevoren en op dinsdag uiterlijk de vrijdag ervoor.

Picknicken is mogelijk tijdens openingstijden, en met groepen eventueel ook buiten de openstellingstijden om. (geen groeps-korting). Er kan uitsluitend buiten of op het terras (dus niet in de State of in het tuinmanshuis) gepicknickt worden.

picknickende mensen

Prijs per persoon € 17,50; Kinderknapzak € 8,00
Deze prijzen zijn exclusief de entree tot Dekema State
Te betalen door een week van te voren het bedrag over te maken op rekeningnummer NL26 INGB 0004 4157 68 tnv Dekema State te Jelsum of op de dag zelf.