Volg ons op

facebook twitter

 

Staten en stinzen in Friesland
http://www.stinseninfriesland.nl/DekemaState.htm
Geschiedenis Jelsum
Ducumentatiestichting
Leeuwarderadeel
Fryslansite met veel foto's landschap, flora en geschiedenis omgeving
Fotocollectie Leeuwarderadeel
op website Tresoar
 
Staten & Stinzen
Het Poptaslot te Marssum
Bezoekerscentrum Uniastate en Tsjerke Bears
De Schierstins in Veenwouden
Frigids,startpagina met geschiedenislinks
Martenastate in Cornjum
Natuur en cultuurpark Vijversburg
http://www.oranjestein.com/
Fogelsangh State te Veenklooster
Kastelen, buitenplaatsen, en borgen
Menkemaborg
Fraylemaborg
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
Borg Verhildersum
skbl
http://erfgoedstem.nl/
www.kastelen.nl
Geschiedens nabije omgeving
Museum.frl
http://www.stinseninfriesland.nl/DekemaState.htm
Geschiedenis Jelsum
Ducumentatiestichting
Leeuwarderadeel
Fryslansite met veel foto's landschap, flora en geschiedenis omgeving
Musea
Musea in Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel op www.museum-info.nl 
museumkwartier, zoek per doelgroep, categorie ofprovincie
museumgidsnederland
http://museumzoeken.nl
Fotocollectie Leeuwarderadeel
op website Tresoar
 
Stinzenflora en tuinen inFriesland
Stinzenflora in Fryslan
vanaf eind februari een Stinzenflora-monitor, waarop u kunt zien wanneer wat waar bloeit.
Cornjum
Martena State in Cornjum
(vlakbij Dekema State, niet te bezichtigen
wel het park met stinzenplanten,  er is een camping, theetuin en winkel met streekproducten in tunmanswente)
Franeker
De Martenatuin in Franeker
Raerd
Jongemastate
Ijsbrechtum
Epemastate
Kollum
Philippusfenne
Stiens
http://www.stinze-stiens.nl/tun/stinzenflora/stinzenflora-in-de-dokterstun/
http://www.tuinen.nl/evenementen
Rondtuinen - in Friesland en Flevoland
Open tuinen Friesland
Open tuinen (agenda) in Nederland
Er op uit!
Alles over uit in Friesland op Friesland.nl
www.mooileeuwarden.nl
Op fietsafstand rondom Leeuwarden:
ring om leeuwarden.nl
Dokkumer lokaaltsje
Theetuinen in Noordwest Friesland
In het Noordwesten van Friesland ligt het Uytland
www.evenementenvandaag.nl
www.2blocal.nl
www.gezelligweg.nl
www.expositiewijzer.nl
Revital – Uit in Nederland
http://www.uitzinnig.nl/
www.uitservice.nl
http://www.digitourist.com
http://www.50plusplein.nl/Erop-uit
www.uitidee.nl
dagjeweg.nl,
Dagje uit, agenda op uitzinnig.nl
evenementkalender.nl
Voor de kinderen
Museumschatjes
Stins
www.alles-voor-kinderen.nl
Fiets- en wandelroutes
fietsroute kening-fan-e-greide langs Dekema State
https://www.fietsnetwerk.nl/
het jabikspaad
Wandelroute die Martena State en Dekema State verbindt
fietsroute, informatie musea etcetera
oplaadpunten electrische fiets,
ook op Dekema State
Overnachting en verblijf
http://www.jacobshoeve.nl/ b&b en koffie/theeterras bij het startpunt van het Jabikspad
http://www.heerlijkehuisjes.nl/nl/vakantiehuizen-friesland
http://www.bijdegraaf.nl
Camping bij Martena State
De arrestant in Wergea
WeidumerHout in Weidum
Túnmanswente in Cornjum
De Gauwe Krakeling in Winsum
Catering
Cadenza catering
Havank 
Havank en zijn werk
Varen
http://greenjoy.nl/leeuwarden
Diversen

www.outdoor.nl

Wetterhounvereniging Nederland