Volg ons op

facebook twitter

 

Bewoners van toen

Eigenaars/bewoners

Familiewapen familieportretten

De eerste genoemde bewoners zijn Pieter van Camstra en Syts Lousma, met hun zoon Rienk Camstra. Deze Rienk neemt in 1445 deel aan de belegering van  de Grovestins bij Engelum . Hij wordt in 1453 genoemd als Grietman van Leeuwarderadeel en sneuvelt in 1461 bij een aanval op de stins bij Haring Donia bij Akmarijp.

Pieter Camstra (+1494), verwierf de state (bekend als Fetsa State) in 1486. Hij was behoorde tot de partij van de  Schieringers en in 1492 werd de state door de Leeuwarder Vetkopers belegerd en door brand aangetast, in welke mate is niet bekend..

Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/camstrawapenbrug.jpg

Rienck Camstra + 1522
& Gerlaut thoe Hoxwier
In 1498 wordt een groepje Saksische soldaten in het Camstra huis gelegerd. Op goede vrijdag steken zij een huis in Leeuwarden in de brand. Een woedende menigte achtervolgt de soldaten en belegeren de state. Het loopt met een sisser af, want er wordt geen melding gemaakt van vernieling.

Reynsk Camstra(*1495 +1549)
 & Hette van Dekema(*1480 +1522).

 

Grafsteen ligt sinds mei 2013 in het nieuwe bos bij Dekema State,klik hier voor meer info

Portretten:
Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/dekemawapenbrug.jpg
Katrijn Camstra (zusje van Reynsk)
&
Jarich van Dekema (broer van Hette)

Pieter van Dekema
(1513-1568)
& Catharina van Loo

grafsteen aanwezig : ingemetseld in muur van De Oldehove in Leeuwarden

Albert van Dekema (1555-1609) & Haringh van Roorda geen kinderen
broer:
Rienck van Dekema
(+ 1622) & Maximiliana van der Mark

 

 

Jurjen  (George) Ripperda(1571-1632)
&  
Anna Catharina van Dekema(1559-1633) (dochter van Rienck) 
geen kinderen

Portret:familie Jurjen:
Hille Ripperda en Reyner Albeda Thoe Spijck(+ 1589)

een achterneef van Anna Catharina van Dekema  (via Maximiliana van der Mark ):
Julius Mockema van Unia 
& 1633 Ydt Douwesdochter van Aylva

 Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/uniawapenbrug.jpg
Familieportret:zuster van  Julius: Margaretha van Unia

zoon Douwe Carel van Unia

 

zus Anna Catharina van Unia
& Gerlach Doys1626-1685

(eerder getrouwd geweest met Maria Gorayski de Goray)

Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/doyswapenbrug.jpg

Er is een kwartierstaat (met alle wapens) van dit echtpaar op Dekema State aanwezig.
Genoemde Gerlach Doys is
de kleinzoon
van Gerlach Doys
(1559-1625)en Herberta Splitelof(1559-1626),waarvan een familieportret door hem op Dekema State gebracht evenals:

Portret : Maria Gorayski de Goray

Portret: Peter Gorayski de Goray
( grootvader van Maria)

Hille Ripperda en Reyner Albeda Thoe Spijck(+ 1589) grootouders
van Maria Gorayski de Goray

zoon Johan Lodewijk Doys(1669-1702)
& Anskje Bouricius
&1698 Maria van Boelens, uit dit huwelijk:

In de tuin staat een zonnewijzer met de wapens van Doys  en Boelens
Portretten:
Zuster van Maria: Anna Lucia van Boelens& Charles de Lannoy eerdere echtgenoot van Maria: Jacob Willem Couttis
Zuster van Maria : Elske van Boelens .
ouders van Maria:Suffridus van Boelens(1631-1692) en:Jeltje van Beyma(1643-1692)
Moeder van:Juliana Lucia van Doys (1701-1738)
&Hendrik baron Brunet de Rochebrune portret met Juliana's dochter uit 1e huwelijk en latere slotvrouwe
Elisabeth Maria
de Brunet de Rochebrune

 & Jetso Edsard van Burmania(1710-1775)
familieportretten van Jetso Eduard:
de ouders:
Ulbo Aylva van Burmania(1680-1762)
Anna Maria van Sminia(1618-1710)

dochterportretten:
Anna Maria van Burmania(1733-1808)
Juliana Agatha van Burmania(1736-1798)

zusterportretten:
Catharina van Burmania(1708-1757)
Titia Helene van Burmania(1706-1800)
& echtgenoot Feye van Heemstra(1695-1749)

Anna Catharina van  Doys (1702-1780)
&1721 Samuel de Lannoy
&1753 Henricus van Altena, 
nicht van Anna Catharina:

Vader van Samuel: bovengenoemde Charles de Lannoy(1664-  


Elisabeth Maria de Brunet de Rochebrune
&Mauritz Philip Houth

 Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/houthwapenbrug.jpg

Frederik Ulbo Jetse Mauritz Houth

geërfd van oom:
Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth(1772-1832)
&1791
Gerardus  van Wageningen(1764-1852

Beschrijving: http://www.dekemastate.nl/images/wageningenwapenbrug.jpg

familieportret van Wageningen 1654

van de 5 kinderen geërfd door loting:
Jacobus Gerardus van Wageningen (*1795-+1870)

broers en zusters: met ouders in
Familieportret 1804
Juliana Lucia van Wageningen (1798-1854)en haar man:
Prof.Dr.Jacobus Baart de la Faille(1795-1867)

Geertruida Anna Margaretha van Wageningen(1793-1866)
Jan Hendrik Jetse van Wageningen(1792-1868) en echtgenote:
Margaretha Maria Crommelin(1805-1842)

Maria Hendrika van Wageningen(1802-1832)

geërfd van oudoom:
Jan Hendrik Jetse van Wageningen thoe Dekema(*1860+1908)

vervolgens zijn broer:
Hendrik Ludolf (Hein)van Wageningen
(*1869+1944)
& Josina Elizabeth Roodhof

Jan Hendrik Jetse van Wageningen (*1918 +1979)

zijn broer:
Gerard van Wageningen(*1920+1994)
&1963 Mona Bay Anderson (*1932+2012)