Volg ons op

facebook twitter

 

naam Stichting Dekema State
fiscaal nummer 806125676
contactgegevens Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
058-2570020
info@dekemastate.nl
www.dekemastate.nl
bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mr. J. Volkers
Secretaris: Mr. W.J. Adema
penningmeester: Dhr. T.C. van der Hoek
Algemene leden bestuur:
Dhr. S.J.H.L. van Wageningen
Mevr. H.W. Wegener Sleeswijk- van Waning
Mevr. S.van Hulsen
Dhr. P. van Dijk

beleidsplan

2017-2021: zie bijlage

beloningsbeleid zie bijlage
doelstelling zie bijlage
verslag activiteiten

2017: zie bijlage

financiële
verantwoording

2016: zie bijlage

balans 2016: zie bijlage

uittreksel KvK zie bijlage