Volg ons op

facebook twitter

 

Stinzenflora


Op Dekema State groeien: Sneeuwklokje, Boerencrocus, Voorjaarshelmbloem, Holwortel, Daslook, Gele Anemoon, Bostulp, Knikkende Vogelmelk, Vogelmelk, Gevlekte Aronskelk en de Boshyacinth.

Ook dit jaar :een Stinzenflora-monitor, een actuele kalender die aangeeft wanneer (vanaf 13 februari 2016) wat waar bloeit.

 
Sneeuwklokje  Liderke  Galanthus nivalis

dubbel sneeuwklokje

Behalve het enkele sneeuwklokje bloeit er ook  het dubbele sneeuwklokje , Galanthus nivalis "Flore Pleno"(zie afbeelding)In 1840 wordt in de Flora Frisica Dekema State als vindplaats genoemd van het Liderke genoemd.

Boerencrocus Krookje of Boerekrookje Crocus tommasinianus
Behalve door de knolletjes kunnen deze krokussen zich ook door zaad vermeerderen.
De bloemen worden druk bezocht door hommels en bijen, die na de winter zo hun eerste voedsel krijgen.
boerencrocus
Voorjaarshelmbloem Helmblom Corydalis solida
voorjaarshelmbloem Net als alle andere stinzenplanten kan de helmbloem zich in (Friesland) niet in het wild  handhaven. De bloem wordt ook wel  "vogeltje op een kruk" genoemd.
De schutblaadjes onder de bloemen zijn ingesneden.
Holwortel Holwoartel Corydalis cava
De Holwortel is een wat groter en steviger broertje van de Voorjaarshelmbloem. Ook de kleur is wat voller. Naast de vele paarsroze bloemen die op Dekema State te zien zijn staan er ook een paar witte exemplaren. Een ander verschil is het holle wortelknolletje. Verder zijn de schutblaadjes onder de bloemen gaaf witte holwortel
Daslook Bledlok Allium ursinum
daslook Dekema State is een van de mooiste vindplaatsen van de Daslook in Friesland.
Deze planten staat in grote velden bij elkaar.
Dat is niet alleen te zien maar ook te ruiken.
Het hele bos ruikt naar uien, de geur weerhoudt dieren ervan om deze plant te eten.
Gele Anemoon Giele Anemoan Anemone ranunculoides
Als je niet oplet zou je denken dat er boterbloemen langs het bospad staan, maar bij nader inzien blijkt het de Gele Anemoon zijn die vooral bij de uitkijkheuvel in april uitbundig bloeit. Als de bloempjes open zijn  kunnen we de vele meeldraden bewonderen. gele anemoon
Bostulp Wylde Tulp Tulipa sylvestris
bostulp Dit sierlijke gele wilde tulpje heeft afgelopen jaar uitbundig gebloeid langs de oprijlaan. Toch staat het niet bekend als een goede bloeier. Lang niet elk plantje bloeit. Andere verschillen met de tuintulp zijn de gebogen bloem, de spits toelopende (buitenste) bloembladen en de gewoonte om zich door uitlopers te vermeerderen.
Een methode die  ook op Dekema State voor een sterke vermeerdering heeft gezorgd.
KnikkendeVogelmelk Grutte Gerststjer Ornithogalum nutans
Ook deze plant moet door mensen naar Friesland gebracht zijn. Zijn natuurlijk  leefgebied is Zuid Europa en buiten de tuinen kan de plant zich hier in Friesland niet handhaven.
Hij vermeerdert zich vooral als de grond bewerkt wordt.
In 1840 wordt in de Flora Frisica Dekema State als vindplaats door Bruinsma genoemd..
knikkendvogelmelk
Vogelmelk Ornithogalum umbellata
vogelmelk De Vogelmelk  is een bolgewas met grasachtige bladen. De mooie stervormige bloemen staan alleen open bij zonnig weer. 
De plant die oorspronkelijk door de mens is aangeplant verbreidt zich nu ook vaak buiten tuinen en wordt in het wild aangetroffen
Gevlekte Aronskelk Aronstsjelk Arum maculatum
Ook deze plant komt uit het zuiden.
De aasgeur van de bloem is aantrekkelijk voor insecten die als ze op de bloem zijn geland al snel naar binnen glijden over het gladde oppervlak.
In de bloem komen ze onder het rijpe stuifmeel te zitten en als de bloem verwelkt kunnen ze weer naar buiten op weg naar de volgende bloem waar ze weer binnenin de bloem terecht komen en het meegebrachte stuifmeel de stamper kan bevruchten
Rechts de giftige bessen.
gevlekte aronskelk
Wilde hyacinth Scilla hispanica
wilde hyacinth Deze plant komt oorspronkelijk voor in West-Frankrijk, België en massaal op de Britse eilanden waar zij Bluebell wordt genoemd. Zij is nauw verwant aan de gekweekte tuinhyacinth. De  violetblauw, klokvormige bloempjes staan verder uit elkaar en hangen omlaag.

Stinzenplanten op Dekema State, al eeuwen het feest van de lente


Dit 64 bladzijden tellend boekje van 20x20cm, is zeer rijk geïllustreerd met mooie foto's van de stinzenplanten (15 soorten) en het terrein.
Ook wordt de lezer verteld wat stinzenplanten eigenlijk zijn, en er worden 11 soorten "bijgoed" besproken.
Verder wordt er een stukje geschiedenis van Dekema State besproken,  met mooie oude plaatjes.
Het boekje is geschreven door de tuinbaas van Dekema State, Wim Hoogendam. Hij vertelt over "zijn" tuin, geen vakliteratuur dus, maar een prettig leesbaar prentenboek.

Het boek is  tijdens openingstijden te koop aan de kassa van Dekema State voor € 7,50 en  bij de Primera in Stiens.
U kun het ook bestellen door € 11,-- over te maken naar rekening NL26 INGB 0004 4157 68 tnv  Dekema State en een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@dekemastate.nl. Zodra uw overschrijving binnen is en uw adresgegevens bekend zijn krijgt u het boekje toegestuurd.