Volg ons op

facebook twitter

 

familie van Wageningen 1804

Dit familieportret toont Gerardus van Wageningen en Juliana Houth met hun kinderen Jan Hendrik, Geertruida, Juliana, Jacobus en Maria.

Jan Hendrik Jetse van Wageningen (1792-1868), de oudste zoon van Gerard van Wageningen en Juliana van Houth, hield een dagboek bij. Jan Hendrik staat afgebeeld naast zijn vader aan de linkerkant van het schilderij.
Op 7 mei1866 schrijft hij dat ''het schilderij is geschilderd door du Bufe, een Fransman ''. Hij was onderofficier bij de Compagnie van Kapitein Dirk van Wageningen, de oudere broer van zijn vader Gerardus.
Over de de schilder Dubufe is niet veel terug te vinden. Als we de carrière van Dirk nagaan en de regimenten waar hij gediend heeft, kom je in de archieven nergens de naam Dubufe tegen. In de doop-, trouw- en begrafenis/overlijdens registers komt de naam wel voor, met name in Rotterdam en Utrecht en het ook tijdvak  klopt ook. Maar er is nergens terug te vinden  dat het een militair was.
Het nogal naief ogende schilderij dat op Dekema State hangt is echter een kopie! Dat blijkt uit het dagboek van Jan Hendrik Jetse. Hij schrijft daarin op 7 mei 1866 met de schilder W. Hoevenaar te hebben gesproken over het herstel van het familieschilderij. Op 24 juli 1866 schrijft Jan Hendrik dat hij het schilderij terug  krijgt van W. Hoevenaar. Deze heeft geprobeerd  het schilderij  te restaureren nadat een ''kladschilder'' in 1824 een mislukte poging gedaan het schoon te maken en bij te werken en de toestand nog verergerd was door de schoonmaaksters op Dekema State.
Dat de nieuwe restauratie niet datgene bracht wat men ervan verwachtte blijkt wel uit het laten maken van een kopie.De afbeelding hierboven toont het originele schilderij, dat vanaf 2015 ook op Dekema State verblijft.

Voor de bezoeker is het interessant om de schilderijen met elkaar te vergelijken.
Het origineel is groter dan de kopie en op de foto- hoewel deze niet echt scherp is- kun je duidelijk de vele beschadigingen van het schilderij waarnemen..
Een beschrijving van dit schilderij is ook terug te vinden in RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie ) en beschrijft dat de maker niet bekend is maar het jaartal 1804 wel overeenkomt met de kledij van de geschilderde personen. Verder wordt een omschrijving gegeven van de op het schilderij aanwezige personen.
Blijft er over de vraag : wie is de maker van de kopie?
Het moet in ieder geval gemaakt zijn na 1866. Als we de  dagboeken aanhouden zou het W. Hoevenaar geweest kunnen zijn die alsnog een kopie gemaakt heeft ?
Dat is niet waarschijnlijk W. Hoevenaar komt in de Leeuwarder archieven naar voren- niet als een kunstenaar- maar als een bestuurder .Hij heeft zitting gehad in commissies die belast waren met schooltoezicht,openbare bibliotheek en nog door de gemeenteraad benoemde raadscommissies.
Over zijn schilderwerk is niets terug te vinden. Wel over zijn familie die veel kunstenaars telde zoals schilders ,tekenaars en illustrators. Het is goed mogelijk dat W. Hoevenaar een familielid heeft ingeschakeld om een kopie te maken.
Oud-conservator G. Elsinga van het Fries Museum heeft over het schilderij ( kopie) gezegd dat het schilderij de kenmerken vertoont van een naieve schilder en niet gemaakt is door een vakman.
Maar sommige dingen zullen we nooit weten. Misschien duikt er nog eens een document op met wat informatie!