Volg ons op

facebook twitter

 

Portret van Elske Boelens

Elske Boelens

Onbekende schilder
gedateerd tussen 1675 en 1699


Elske Boelens leefde van 1669 tot 1684.
Ze is de zus van Anna Lucia en Maria.

De identiteit is gebaseerd op de datering door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

Eerder geidentificeerd als Juliana Lucia Doys. Dit volgens het achterschrift op het schilderij dat via vererving tot de collectie Van Wageningen behoorde. Juliana is geboren 1783 te Jelsum en is overleden op 4 maart 1738 te Wirdum.
Juliana is twee maal getrouwd geweest. Eerst met Hendrik Brunet de Rochebrune op 14 juni 1733 en voor de tweede maal met Jetze Idzard van Burmania op 4 maart 1738.

Deze gegevens zijn onder andere ontleend aan de omschrijvingen van Ernst Wilhelm Moes,  Kunsthistoricus, (1864 -1912) die honderden schilderijen en kunstenaars heeft omschreven en vastgelegd in diverse publicaties.
Volgens de RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) vallen  deze gegevens niet te verenigen met de datering van het schilderij. De RKD is daar eveneens opmerkzaam gemaakt door Mevrouw R. Bouma die daarover in 1993 correspondeerde.