Volg ons op

facebook twitter

 

Portretten van
Jetso,Titia en Catharina van Burmania

Hieronder de drie kinderen van Ulbo Aylva van Burmania en Anna Maria van Sminia

Jetso Edsard is gehuwd met Juliana Lucia Doys en vader van:
Juliana Agatha en Anna Maria van Burmania

Jetso van Burmania

Jetso heeft twee zusters:

Catharina (1708-1757)


portret  1739
B.Accama

en Titia Helene (1706-1800)


portretten 1739
B.Accama 

Rechts de echtgenoot van Titia Helene : Feye van Heemstra,
(1695-1749) Nederlands officier; kapitein van de infanterie; 1730 majoor regiment Oranje-Friesland;1735 luitenant-kolonel; 1742-43kolonel-commandant;  zoon van Schelte:

Schelte van Heemstra
(1665-1733) Uit een aanzienlijke Friese familie; aanvankelijk officier; 1702 gouverneur van Johan Willem Friso; later burgemeester van Bolsward en postmeester-generaal van Friesland; 1721-24 Fries gedeputeerde in de Admiraliteit van Amsterdam. 

Schelte is een nazaat van: Feye van Heemstra, geboren op Heemstra State te Oenkerk 1545, overleden 1621, lid van de Staten van Friesland en grietman van Tietjerksteradeel, vriend van Graaf Willem Lodewijk.