Volg ons op

facebook twitter

 

Portretten van
Aylva van Burmania en
Anna Maria van Sminia

Ulbo Aylva van Burmania Anna Maria van Sminia

Ulbo Aylva van Burmania, ridder van het hof in Friesland, lid van Gedeputeerde Staten en gezant van Zweden.

Naast hem het portret van zijn eerste echtgenote Anna Maria van Sminia . Zij kregen drie kinderen: Titia Helene , Catharina en Jetso Edsard van Burmania .

Anna Maria is jong gestorven, in 1710, hetzelfde jaar waarin Jetso Edsard geboren is.

Daarna is Ulbo Aylva in 1712 gehuwd met Hylc van Aylva en in 1718 met Boudewina Lucia van Eysinga.

De portretten dateren uit ca 1700