Volg ons op

facebook twitter

 

Portret van
Anna Lucia van Boelens en
Charles de Lannoy

Anna Lucia van Boelens

portret ca 1700

Charles de Lannoy

portret ca 1700

Anna Lucia van Boelens, leefde van 1767 tot 1703, oudste dochter van Suffridus van Boelens en Jeltje van Beyma.
Zus van Maria Boelens (bewoonster van Dekema State met tweede echtgenoot Johan Lodewijk Doys). Ze trouwde 25 oktober 1696 te Weidum met Charles de Lannoy.

Charles de Lannoy, kolonel in de Friese cavalerie van de stadhouder.
Hij is de vader van Samuel de Lannoy (man van Anna Catharina Doys, dochter van Maria Boelen

Anna Lucia Boelens jong

Onbekende schilder
gedateerd tussen 1675 en 1699

Hiernaast een portret van de jonge Anna Lucia Boelens. De identiteit is gebaseerd op de datering door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

 

 


Het schilderij werd eerder geidentificeerd als Anske Doys, geboren 1699 te Jelsum.Dit volgens het achterschrift op het schilderij dat via vererving tot de collectie Van Wageningen behoorde . Anske is overleden op 11 januari 1765 te Augustinusga (Achtkarspelen) en trad in het huwelijk op 18 april 1717 met Arent van Haersma. Deze gegevens zijn onder andere ontleend aan de omschrijvingen van Ernst Wilhelm Moes,  Kunsthistoricus, (1864 -1912) die honderden schilderijen en kunstenaars heeft omschreven en vastgelegd in diverse publicaties.
Volgens de RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) vallen  deze gegevens niet te verenigen met de datering van het schilderij. De RKD is daar eveneens opmerkzaam gemaakt door Mevrouw R. Bouma die daarover in 1993 correspondeerde.

 

 

 

 

s)