Volg ons op

facebook twitter

 

portretten van Maria van Boelens en Jacob Willem Couttis

Maria Boelens 1670-1751

Onbekende schilder
gedateerd tussen 1675 en 1699

links de jonge Maria, eerder ge-identificeerd als haar dochter Anna Catharina Doys maar volgens de RKD is dat niet correct.

 

Maria van Boelens

Willem Couttis

In 1693 gehuwd met Jacob Willem Couttis (er naast afgebeeld), na zijn overliden in 1698 gehuwd met J.L.Doys

Haar vader Suffridus was griffier van het Hof van Friesland en ook nog drie jaar burgemeester van Leeuwarden.

Johan Lodewijk Doys was kapitein der infanterie en lid van de Raad van State. Het is ook voor hem een tweede huwelijk.Uit het huwelijk worden drie dochters geboren: Anskje in 1699, Juliana Lucia (Jeltje ) in 1701 en Anna Catharina in 1702.

AL in 1702 sterft Johan L. Doys. Maria is voor de tweede keer weduwe en ze heeft inmiddels vijf dochters.

Ze blijft op Dekema State wonen.
In 1721 trouwt haar jongste dochter Anna Catharina met Samuel de Lannoy. Dit echtpaar bewoont Dekema State.
Waarschijnlijk woont Maria 's winters in haar huis in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden en 's zomers bij Anna Catharina op Dekema State.

Maria sterft in 1751, op 81 jarige leeftijd en ze wordt in de kerk van Jelsum begraven.

Voor Dekema State staat een zonnewijzer met de roos uit het wapen van de familie Boelens.

Deze informatie is afkomstig uit de Nieuwsbrief van de Vereniging van vrienden en vriendinnen van Dekema State, april 1995, geschreven door R.Bouma

meer informatie in Het Genealogysk Jierboekje 1994 (Fryske Akademy)